---

Eşti aici

Centralizator cuprizand traseele autostrazilor aflate in administrarea D.R.D.P. Bucuresti

Nr. crt. Autostrazi aflate in administrare Sectoare aflate in administrare
1 A1 km 10+600 - km 120+100
2 A2 km 9+500 - km 64+000
3 A3 km 15+000 - km 68+793

Total retea autostrazi in administrare 217,379 km